ஹமாஸ் அமைப்பின் ஆரம்பம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது?

பல­ஸதீன் வர­லாறு நெடுக ஆக்­கி­ர­மிப்­பா­ளர்­களால் சூறை­யா­டப்­பட்ட புனித பூமி­யாகும். அதன் அண்­மைய வர­லாறு கூட அத்­த­கை­ய­துதான். அதனை ஆக்­கி­ர­மிப்பு யூதர்கள் கப­ளீ­கரம் செய்து எழு­பத்தி ஐந்து வரு­டங்­க­ளா­கி­விட்­டன.

Leave a Reply