ஹஜ் யாத்திரை 2024: இலங்கைக்கு 3500 கோட்டா

2024 ஆம் ஆண்­டுக்­கான ஹஜ் யாத்­தி­ரைக்கு இலங்­கைக்கு 3500 கோட்டா வழங்­கு­வ­தற்கு சவூதி அரே­பி­யாவின் ஹஜ் அமைச்சு தீர்­மா­னித்­துள்­ளது.

Leave a Reply