வர­லாற்­றுச் சிறப்­பு­மிக்­க இரு முக்­கிய தீர்ப்­பு­கள்

உயர் நீதி­மன்றம் நேற்று முன்­தினம் இரண்டு முக்­கிய தீர்ப்­பு­களை வழங்­கி­யுள்­ளமை அனை­வ­ரதும் கவ­னத்­தையும் ஈர்த்­துள்­ளது.

Leave a Reply