232 பேக்கரி மற்றும் கடை உரிமையாளர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை..!!

நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபை (CAA) 232 பேக்கரி மற்றும் கடை உரிமையாளர்களுக்கு எதிராக விதிமுறைகளை மீறி எடை குறைந்த பாண்களை விற்பனை செய்ததற்காகவும், விலைகளை காட்சிப்படுத்தாமல் புறக்கணித்ததற்காகவும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இந்த நடவடிக்கை பிப்ரவரி 2 அன்று வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டது, இது பாண் தயாரிப்புகளுக்கான நிலையான எடைகளை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபை ஒழுங்குமுறைகளை மீறும் விற்பனையாளர்களை அடையாளம் காண நாடு முழுவதும் விரிவான சோதனைகளைத் தொடங்கியது.

நுகர்வோர்கள் தங்களுக்கு ஏதேனும் முறைப்பாடுகள் இருந்தால், நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபையின் அவசர தொலைபேசி இலக்கமான 1977க்கு தெரிவிக்க முடியும் என கோரப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply