விவசாயத் திணைக்களம் அறிவித்த குறைந்தபட்ச விலை..!!

விவசாயத் திணைக்களம் அதிகப் பருவத்தில் அரசினால் நெல் கொள்வனவு செய்வதற்கான குறைந்தபட்ச விலையை வழங்கியுள்ளது.

மேலும்  14 சதவீதம் ஈரப்பதம் கொண்ட நாட்டு அரிசி கிலோவுக்கு ரூ.105 ஆகவும், சம்பா அரிசி கிலோ ரூ.120 ஆகவும், கீரி சம்பா அரிசி கிலோ ரூ.130 ஆகவும் குறைந்தபட்ச விலையாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

விவசாய அமைச்சின் கூற்றுப்படி, 14 சதவீத ஈரப்பதத்திற்கு மேல் உள்ள நாட்டு அரிசியின் குறைந்தபட்ச விலை கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.90 ஆகவும், சம்பா நெல் ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.100 ஆகவும், கீரி சம்பா நெல் ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.120 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் அரசாங்கம் வழங்கும் விலைக்கு அரிசியை கொள்வனவு செய்யாத அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள், அரிசி சேகரிப்பாளர்கள் மற்றும் அரிசி களஞ்சியசாலை உரிமையாளர்களை கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கத் தீர்மானித்துள்ளதாக விவசாய அமைச்சு மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply