திடீரென முடங்கியது முகநூல்..!samugammedia

பேஸ்புக் செயலி சற்று முன்னர் செயலிழந்துள்ளது. பேஸ்புக் கணக்குகள் திடீரென செயலிழந்துள்ளதாக அறிய முடிகின்றது.

Facebook மட்டுமன்றி Instagram மற்றும் Messenger ஆகியவையும்  தற்போது இலங்கை உட்பட  பல நாடுகளில் செயலிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தொழில்நுட்ப பிரச்சனைகள் காரணமாக இவ்வாறு முகநூல் சேவைகள் முடங்கி இருக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இவ்வாறு Facebook மட்டுமன்றி Instagram மற்றும் Messenger ஆகியவையும் முடங்கியுள்ள நிலையில் பயனர்கள் அனைவரும் x தளத்தை நாடி செல்வதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

Leave a Reply