கிழக்கு முஸ்லிம் எம்.பி.களை சந்தித்தார் ஜனாதிபதி

ஜனா­தி­பதி ரணில் விக்­ர­ம­சிங்­க­வுக்கும் கிழக்கு மாகாண முஸ்லிம் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளுக்­கு­மி­டை­யி­லான சந்­திப்­பொன்று இடம்­பெற்­றுள்­ளது.

Leave a Reply