இந்தியா மற்றும் இலங்கை எரிசக்தி தொடர்பாக அதிகாரிகள் கலந்துரையாடல்..!

இந்தியாவின் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சின் செயலாளர் ஸ்ரீ பூபிந்தர் சிங் பல்லா தலைமையிலான குழு 3 நாள் பயணமாக சாத்தியமான முதலீடுகள் மற்றும் இலங்கையின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பங்குதாரர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஈடுபட உள்ளது.

மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சகத்தில் இன்று(12) காலை நடைபெற்ற கலந்துரையாடலில், இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு, திறன் மேம்பாட்டு திட்டங்கள், தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம், முதலீடுகள், வாய்ப்புகள் மற்றும் துறை தொடர்பான கொள்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

அவர். சந்தோஷ் ஜா, இந்திய உயர் ஆணையர், ஸ்ரீ தினேஷ் தயானந்த் ஜக்டேல், புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலர் (சோளார்), ஸ்ரீ ராகேஷ் கோயல், தலைமைப் பொறியாளர், இந்திய மத்திய மின்சார ஆணையம், ஸ்ரீ பிரபீர் குமார் தாஷ், விஞ்ஞானி (காற்று), புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் உயர் ஸ்தானிகராலயத்தின் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

Leave a Reply