தவ­றான வர­லாற்றை பதி­வு செய்ய முயன்­றுள்ள கோட்­டா

ஜனா­தி­பதி பத­வி­யி­லி­ருந்து மக்­களால் துரத்­தியடிக்­கப்­பட்ட கோத்­தா­பய ராஜ­பக்ச தனக்கு எதி­ராக முன்­னெ­டுக்­கப்­ப­ட்ட மக்கள் போராட்­டத்தை வெளி­நா­டு­களின் சதி எனக்­கு­றிப்­பிட்டு வெளி­யிட்­டுள்ள நூல் பல்­வேறு விமர்­ச­னங்­க­ளுக்கு வித்­திட்­டுள்­ள­து.

Leave a Reply