ராகம வைத்தியசாலை எம்.எச். ஒமர் விசேட கல்லீரல் நோய் சிகிச்சை நிலையம் ஜனாதிபதியால் திறந்து வைப்பு

இலங்கை மக்­க­ளுக்கு உயர்­தர சுகா­தார சேவையை வழங்­கு­வதை உறுதி செய்­வ­தற்­காக கொழும்பு வடக்கு ராகம போதனா வைத்­தி­ய­சா­லையில் நிறு­வப்­பட்ட “எம். எச். ஒமர் விசேட கல்­லீரல் நோய் சிகிச்சை நிலையம்” செவ்­வாய்க்­கி­ழ­மை ஜனா­தி­பதி ரணில் விக்­ர­ம­சிங்க தலை­மையில் திறந்து வைக்­கப்­பட்­டது.

Leave a Reply