பள்ளி நிர்வாகிகளால் முறைகேடாக வக்பு சொத்து கையாளப்பட்டால் தெரியப்படுத்துக

பள்­ளி­வாசல் நிர்­வா­கங்­களால் முறை­கே­டாக கைய­ாளப்­படும் வக்பு சொத்­துகள் தொடர்பில் வக்பு சபையின் சட்ட அதி­கா­ரிக்கு தாம­தி­யாது எழுத்து மூலம் அல்­லது மின்­னஞ்சல் மூலம் தெரி­யப்­ப­டுத்­து­மாறு வக்பு சபை பொது­மக்­களைக் கோரி­யுள்­ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *