பலஸ்­தீன மக்­களுக்கு உதவும் சந்­தர்ப்­பத்தை பயன்­ப­டுத்­து­வோம்

பலஸ்­தீனின் காஸா பிராந்­தி­யத்தில் கடந்த ஆறு மாதங்­க­ளுக்கு மேலா­க அல்­லல்­­பட்டு வரும் மக்­க­ளுக்கு உதவும் வகையில் இலங்கை அர­சாங்­கத்­தினால் உரு­வாக்­கப்­பட்டுள்ள காஸா சிறு­வர் நிதி­யத்­திற்கு பல்­வேறு வழி­க­ளிலும் நிதி­யு­த­விகள் வழங்­கப்­பட்டு வரு­கி­ன்­றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *