காணி மற்றும் வீட்டு உரிமை தொடர்பான மீளாய்வு சபை மீண்டும் இயங்கும் சாத்தியம்

தேசிய வீட­மைப்பு அதி­கார சபையின் கீழ் உள்ள உடை­மை­களில் (வீடு மற்­றும்­காணி) குடி­யி­ருப்போர் மற்றும் உரிமை கோருவோர் தொடர்பில் தக­ரா­றுகள் எழும்­போது அவை­பற்றி விசா­ரித்த பின்னர், வீட­மைப்பு ஆணை­யாளர் மேற்­கொள்­கின்ற தீர்­மா­னத்தில் திருப்­தி­ய­டை­யாத பட்­சத்தில் அவை சம்­பந்­த­மாக முறை­யீடு செய்­வ­தற்கு முடி­யாத விதத்தில் மீளாய்வு மேன்­மு­றை­யீட்டு சபைக்கு உறுப்­பி­னர்கள் நிய­மிக்­கப்­ப­டா­தி­ருந்­த­மை­யினால் கடந்த காலங்­களில் அந்தச் சபை முற்­றாகச் செய­லி­ழந்­தி­ருந்­தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *