நீதி­மன்­றத்தில் நிறுத்­தப்­பட்­டுள்ள ஹஜ் யாத்­திரை விவ­கா­ரம்

இலங்­கையின் ஹஜ் விவ­காரம் மீண்டும் நீதி­மன்­றப்­ப­டி­களை மிதித்­துள்­ளது. கடந்த காலங்­க­ளிலும் இவ்­வா­றான பல சம்­ப­வங்கள் அரங்­கே­றி­யுள்­ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *