ருவாண்டாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்..!!

இராஜதந்திர, உத்தியோகபூர்வ அல்லது சேவை கடவுச்சீட்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு விசா பெறுவதில் இருந்து விலக்கு அளிப்பதற்காக ருவாண்டாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) கைச்சாத்திட அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டபடி 30 நாட்களுக்கு மிகாமல் ஒரு காலத்திற்கு விசா பெறுவதில் இருந்து இராஜதந்திர கடமை அல்லது சேவை கடவுச்சீட்டுகளை வைத்திருக்கும் குடிமக்களுக்கு விலக்கு அளிக்க இது முன்மொழிகிறது.

ருவாண்டாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான இருதரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன், இரு நாடுகளிலிருந்தும் தூதரக, கடமை அல்லது சேவை கடவுச்சீட்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு விசா பெறுவதற்கான தேவையிலிருந்து விலக்கு அளிப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட மே 2019 இல் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

ஆனால் அரசாங்கத்தின் கூற்றுப்படி, புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இது வரை கையெழுத்திட முடியவில்லை.

ருவாண்டாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் மேற்படி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடுவதற்கு பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் முன்வைத்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *