ஹஜ் ஏற்பாடுகளுக்கு தடைகள் எதுவுமில்லை

பகிர்ந்­த­ளிக்­கப்­பட்­டுள்ள இவ்­வ­ரு­டத்­துக்­கான ஹஜ் கோட்­டாக்­களை இரத்துச் செய்து மீள பகிர்ந்­த­ளிக்­கும்­படி மேன்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்றம் வழங்­கி­யி­ருந்த உத்­த­ர­வினை கடந்த திங்கட்கிழமை உச்ச நீதி­மன்றம் இரத்துச் செய்­தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *