இலஞ்ச ஊழல் குற்றச்சாட்டில் கைதான புத்தளம் முன்னாள் காதிநீதிபதியின் விளக்கமறியல் 17 ஆம் திகதி வரை நீடிப்பு

இலஞ்ச ஊழல் குற்­றச்­சாட்டின் கீழ் இலஞ்ச ஊழல் தடுப்பு ஆணைக்­குழு அதி­கா­ரி­களால் கைது செய்­யப்­பட்டு கடந்த 6ஆம் திகதி வரை விளக்­க­ம­றி­யலில் வைக்­கப்­பட்­டி­ருந்த புத்­தளம் முன்னாள் காதி­நீ­தி­ப­தியின் விளக்­க­ம­றியல் எதிர்­வரும் 17 ஆம் திகதி வரை நீடிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *