ரபாவையும் தரைமட்டமாக்கத் துடிக்கும் இஸ்ரேல்

ரஃபா பகு­தி­யி­லி­ருந்தும் வெளி­யே­று­மாறு இஸ்­ரே­லிய இரா­ணுவம் பலஸ்­தீ­னர்­க­ளுக்கு உத்­த­ர­விட்­டுள்­ளது. காஸாவின் கிழக்குப் பிர­தே­சத்தின் மீது இரா­ணுவ நட­வ­டிக்கை மேற்­கொள்­ளப்­ப­ட­வுள்­ள­தா­கவும் இஸ்­ரே­லிய இரா­ணுவம் குறிப்­பிட்­டுள்­ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *