அனுராதபுரம் சாஹிரா கல்லூரி பரீட்சை மண்டபத்தில் மாணவ குழுக்கள் மோதல்

க.பொ.த.சாதா­ரண தர பரீட்­சை­க­ளுக்­காக அனு­ரா­த­புரம் சாஹிரா கல்­லூ­ரியில் அமைக்­கப்­பட்­டி­ருந்த பரீட்சை மண்­டப வளா­கத்தில் இரு மாணவக் குழுக்­க­ளி­டையே மோதல் சம்­பவம் ஒன்று பதிவாகியுள்­ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *