காஸா சிறுவர்களுக்கான நிதியத்திற்கு 127 மில்லியன் ரூபா நன்கொடையளிப்பு

காஸா சிறுவர் நிதி­யத்­திற்கு இலங்கை நன்­கொ­டை­யா­ளர்கள் மற்றும் பல்­வேறு அமைப்­புக்­க­ளினால் கடந்த திங்­கட்­கி­ழமை வரை 127 மில்­லியன் ரூபா நன்­கொ­டை­யாக வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *