பலஸ்தீனை தனி நாடாக அங்கீகரிப்பதாக அயர்லாந்து, ஸ்பெயின், நோர்வே அறிவிப்பு

பலஸ்­தீ­னத்தை தனி நாடாக அங்­கீ­க­ரிப்­ப­தாக அயர்­லாந்து, ஸ்பெயின், நோர்வே ஆகிய ஐரோப்­பிய நாடுகள் புதன்­கி­ழமை அறி­வித்­தன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *