பட்டினி, அதிக வெப்பத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் காஸா!

பலஸ்­தீ­னிய அக­தி­க­ளுக்­கான ஐ.நா. நிறு­வனம் (UNRWA) காஸாவில் இலட்­சக்­க­ணக்­கான மக்கள் போதிய தங்­கு­மிடம், உணவு, மருந்து மற்றும் சுத்­த­மான நீர் போன்ற அடிப்­படைத் தேவை­களை இழந்­துள்­ளனர் என்று தெரி­வித்­துள்­ளது. நிவா­ரண உத­விகள் போது­மான அளவு காஸா பிராந்­தி­யத்தைச் சென்­ற­டை­ய­வில்லை என்றும் அவ்­வ­மைப்பு சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்­ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *