தமிழர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதன் மூலம் இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை வலியுறுத்த முடியும்-இந்திய வெளியுறவு செயலாளர்

இந்திய வெளியுறவு செயலாளர் ஸ்ரீ ஹர்ஷ வர்தன் ஷ்ரிங்லா வுடன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ,தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி மற்றும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் ஆகிய பிரதிநிதிகளுடன் தனி மற்றும் உற்பத்தி கூட்டங்கள் நடைபெற்றது.

அதாவது இன்று திங்கட்கிழமை சுமத்திரன்,சம்மந்தன்,மணோகணேசன்,இராதாகிருஷ்ணன் என பல தமிழ் கட்சியாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.

அத்தோடு 13 வது திருத்தத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலமும், மாகாண சபை தேர்தலை முன்கூட்டியே கூட்டுவதன் மூலமும், நல்லிணக்கத்தை அடைவதன் மூலமும், இந்தியாவுடன் இணைப்பை ஏற்படுத்துவதன் மூலமும் தமிழர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை அவர் வலியுறுத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply