திடீரென முடக்கப்பட்ட வாட்சாப் மற்றும் மெசன்ஞர்..!

சற்றுமுன்னர் சமூகவலைத்தளங்களில் சில செயலிகள் திடீரென முடக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில் வாட்சாப் மற்றும் மெசன்ஞர் ஆகிய இரண்டும் முடக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்தோடு இந்த செயலிகள் எதற்காக முடக்கப்பட்டது என உத்தியோகபுர்வ தகவல் வெளிவரவில்லை.

Leave a Reply