புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டம் மிகவும் ஆபத்தானது

அர­சாங்கம் வர்த்­த­மானி அறி­வித்தல் மூலம் வெளி­யி­ட்­டுள்ள புதிய பயங்­க­ர­வாத எதிர்ப்புச் சட்­ட­மா­னது, பயங்­க­ர­வாத தடுப்­புச்­சட்­டத்தை விடவும் மிகவும் ஆபத்­தா­னது என பல்­வேறு தரப்­பு­க­ளி­லி­ருந்தும் எதிர்ப்­பு­களும் கண்­ட­னங்­களும் வெளி­யி­டப்­பட்­டுள்­ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *