அக்குறணை குண்டுப் புரளி: சாஜிதின் கைதின் பின்னால் இருந்த உண்மை என்ன?

நோன்புப் பெரு­நாளை அண்­மித்து கண்டி அக்­கு­றணை பகு­தியும் அதனை தொடர்ந்து இலங்­கையின் முஸ்­லிம்கள் செறிந்து வாழும் பகு­தி­களும் ஒரு வகை அச்­சத்தில் மூழ்­கி­யி­ருந்­தது.

Leave a Reply