நாடளாவிய ரீதியில் ஊடக அறிவை போதிக்கும் முஸ்லிம் மீடியா போரத்தின் பணி பாராட்டுக்குரியது

பாட­சாலை மாண­வர்­க­ளது ஊடக அறிவை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் மீடியா போரம் நாட­ளா­விய ரீதியில் ஆற்­றி­வரும் பங்­க­ளிப்பு பாராட்­டுக்­கு­ரி­யது என இலங்­கையின் பங்­க­ளாதேஷ் உயர்ஸ்­தா­னிகர் தாரிக் முஹம்மத் ஆரிபுல் இஸ்லாம் தெரி­வித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *