மசகு எண்ணெயின் விலை அதிகரிப்பு: இலங்கையில் ஏற்படப்போகும் பாதிப்பு? samugammedia

 உலக சந்தையில் மசகு எண்ணெயின் விலை இன்றைய தினமும் அதிகரித்துள்ளது.

இதன்படி, டபிள்யூ. ரி. ஐ மசகு எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 83.6 அமெரிக்க டொலராக பதிவாகியுள்ளது.

பிரென்ட் ரக மசகு எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை இன்றைய தினம் 86.50 அமெரிக்க டொலராக அதிகரிப்பை பதிவு செய்துள்ளது.

அதேநேரம், இயற்கை எரிவாயு பீப்பாய் ஒன்றின் விலையும், அதிகரிப்பை பதிவு செய்து 2.59 அமெரிக்க டொலராக காணப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *