காஸாவில் வசித்துவந்த இரண்டு குடும்பங்கள் இலங்கை திரும்பின

காஸாவில் வசித்து வந்த இரண்டு குடும்­பங்கள் இலங்­கையை வந்­த­­டைந்­துள்­ளன. இந்த இரு குடும்­பங்­களினதும் தாய்மார் இலங்­கை­யைப் பூர்­வீ­க­மாகக் கொண்­ட­வர்களாவர்.

Leave a Reply