மதரஸா சீர்த்திருத்தங்கள்: ஏன், எதற்கு?

இந்­தியா, பாகிஸ்தான் போன்ற நாடு­களில் கடந்த சில வரு­டங்­க­ளாக தீவி­ர­மாக இடம்­பெற்று வரும் மத­ர­ஸாக்கள் (அல்­லது இஸ்­லா­மிய கல்வி நிலை­யங்கள்) தொடர்­பான விவா­தங்­களின் சாராம்­சத்தை இப்­படி தொகுத்துக் கூற முடியும்: “நவீன கால சமூ­கத்­தையும், அதன் சிக்­க­லான பரி­மா­ணங்­க­ளையும் புரிந்து கொள்­வ­தற்கு அவ­சி­ய­மான முக்­கி­ய­மான பாடங்­களை மத­ர­ஸாக்கள் போதிப்­ப­தில்லை.

Leave a Reply