தெஹிவளை பாபக்கர் பள்ளிவாசல் விற்கப்படுமா?

‘‘தெஹி­வளை பாபக்கர் ஜும்ஆ பள்­ளி­வா­ச­லுடன் இணைந்த காணி விற்­பனை செய்­யப்­படப் போகி­றது. அதனை நிர்­வ­கிப்­ப­வர்கள் இதன் பின்­ன­ணியில் இருக்­கி­றார்கள் எனும் குற்­றச்­சாட்­டுக்கள் மேலெ­ழுந்­துள்­ளன.

Leave a Reply