சுதந்திர தினத்திற்கு சவூதி தூதுவர் வாழ்த்து

இலங்கைக் குடியரசு  மேலும் முன்னேற்றமும் செழிப்பும்  பெற வேண்டும் என வாழ்த்துகிறேன் என இலங்கைக்கான  சவுதி அரேபிய தூதுவர்   காலித் ஹமூத் அல்-கஹ்தானி தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply