நாட்டில் 17 வகையான மருந்துகளுக்குத் தட்டுப்பாடு..!

நாட்டிலுள்ள வைத்தியசாலைகளில் மேலும் 17 வகையான மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக சுகாதார அமைச்சின் மருத்துவ வழங்கல் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து காதார அமைச்சின் மருத்துவ வழங்கல் பிரிவின் பணிப்பாளர் நாயகம் வைத்தியர் பு.விஜேசூரிய தெரிவிக்கையில்,

நாட்டில் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தப்படாத பல வகையான மருந்துகளுக்குத் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. 

எனினும்  தட்டுப்பாடு காணப்படும்  மருந்துகளுக்கான மாற்று மருந்துகள் காணப்படுகின்றன எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply