ஹஜ் குழுவுக்கு எதிராக வழக்கு

இவ்­வ­ருடம் (2024) ஹஜ் ஏற்­பா­டு­களில் உயர் நீதி­மன்றம் வழங்­கி­யுள்ள ஹஜ் வழி­காட்­டல்கள் மீறப்­பட்டு தங்­க­ளுக்கு அநீதி இழைக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக ஆறு ஹஜ் முகவர் நிலை­யங்கள் உயர் நீதி­மன்றில் வழக்கு தாக்கல் செய்­துள்­ளன.

Leave a Reply