முஸ்லிம் சமூகத்தின் பிரச்சினைகள் குறித்து ஜனாதிபதி செயலகத்தில் கலந்துரையாடல்

முஸ்லிம் சமூகம் எதிர்­நோக்­கி­யுள்ள பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு தீர்வு வழங்­கு­வ­தற்­கான உயர்­மட்ட கலந்­து­ரை­யா­ட­லொன்று நேற்று ஜனா­தி­பதி செய­ல­கத்தில் இடம்­பெற்­றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *