சூடு பிடிக்கப்போகும் தேர்தல்

நாட்டில் தேர்தல் களை கட்­டப்­போ­வது தெரி­கி­றது. நாட்டு மக்­களும், அர­சில்­வா­தி­களும் தேர்தல் பற்­றி பேச ஆரம்­பித்­துள்­ள­னர். இந்­நாட்டு அர­சி­யலில் இவ்­வ­ருடம் தீர்­மா­ன­மிக்­க­தாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *