ஐந்து வரு­டங்­கள் கடந்தும் கிட்­டா­த­ நீ­தி

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் நடந்து சரியாக ஐந்­து வருடங்கள் பூர்த்தியாகின்ற போதிலும் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு இதுவரை நீதி கிடைக்கவில்லை. உண்மையான சூத்திரதாரிகள் கண்டறியப்படவுமில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *