புத்தளம் காதிக்கு எதிராக காதிகள் போரம் நீதிச் சேவை ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு

நீதிச் சேவைகள் ஆணைக்­குழு புத்­தளம் மற்றும் சிலாபம் நீதி நிர்­வாகப் பிரிவின் காதி­நீ­தி­ப­தி­யாக கட­மை­யாற்­றி­ய­வரை பதவி நீக்கம் செய்­தி­ருந்தும் குறிப்­பிட்ட காதி­நீ­திவான் தொடர்ந்தும் தனது பத­வியில் அமர்ந்து நீதி­மன்ற நட­வ­டிக்­கை­களை மேற்­கொண்டு வரு­வ­தாக ஸ்ரீலங்கா காதி­நீ­தி­வான்­களின் சம்­மே­ளனம் நீதிச்­சேவை ஆணைக்­கு­ழுவின் சிரேஷ்ட உதவிச் செய­லா­ள­ருக்கு முறைப்­பாடு செய்­துள்­ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *