பலஸ்தீன விவகாரத்தில் அரசாங்கம் இரட்டை வேடம்

பாராளுமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற்ற பலஸ்தீனின் தற்­போ­தைய நிலைவரம் தொடர்பான சபை ஒத்திவைப்பு வேளை விவாதத்தில் பாராளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் சிலர் முன்­வைத்த கருத்­துக்களின் தொகுப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *