யாத்­தி­ரி­கர்­களின் நலன்­களை கவ­னிக்­கும் குழுவை தெரிவு செய்ய நேர்­முக பரீட்­சை

இம்­முறை ஹஜ் யாத்­தி­ரைக்­காக சென்­றுள்ள இலங்­கை­யர்­களின் நலன்­களை கவ­னிப்­ப­தற்­காக முஸ்லிம் சமய திணைக்­க­ளத்­தினால் அனுப்­பப்­ப­ட­வுள்ள இரண்டு ஆண் உத்­தி­யோ­கத்­தர்­க­ளையும் ஒரு பெண் உத்­தி­யோ­கத்­த­ரையும் தெரி­வு­செய்­வ­தற்­கான நேர்­முகப் பரீட்சை நேற்று இடம்­பெற்­றுள்­ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *