கருப்பு பணத்தை மறைத்த உலகப் புகழ்பெற்ற அரசியல்வாதிகளில் நிருபமா ராஜபக்சே- உண்மையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்த பென்டோரா பத்திரிகை

அதிகளவான சொத்துக்கள் மற்றும் கருப்புப் பணத்தை மறைத்து வைத்திருக்கும் உலகப் புகழ்பெற்ற அரசியல்வாதிகள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களின் பெயர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சர்ச்சைக்குரிய வெளிப்பாட்டை அமெரிக்க பத்திரிகையாளர் சங்கம் வெளியிட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவின் பெனடோரா பத்திரிகையே இதனை வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, உலகிலுள்ள முக்கிய அரசத் தலைவர்கள், அரசியல்வாதிகள் மற்றும் செல்வந்தர்களின் இரகசிய தகவல்கள் பென்டோரா பேப்பர்ஸ் என்ற பெயரில் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

இதில் 35 அரசத் தலைவர்கள் உள்ளடங்குவதுடன், அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்ட 300க்கும் அதிகமான முக்கியஸ்தர்களின் பெயர்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இவ்வாறு வெளியாகியுள்ள பெயர் பட்டியலில் இலங்கை அரசியல்வாதி ஒருவரின் பெயரும் வெளியாகியுள்ளமை தற்போது சர்ச்சையை தோற்றுவித்துள்ளது.

முன்னாள் பிரதி அமைச்சராக பதவி வகித்த அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நிருபமா ராளபக்ஸவின் பெயரும் இந்த பென்டோரா பேப்பர்ஸ் ஆவணத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

இத்தகைய பட்டியலில் முன்னாள் இலங்கை அமைச்சரான நிருபமா ராஜபக்ச பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதே வேளை அவரது கணவர் நடேசன் பற்றியும் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply